Cap Cana consolida su posición Luxury Condos con Marina Garden 2.0 – Diario Social RD