Exponen obra pictórica de Iván Tovar – Diario Social RD