INFOTEP certifica a colaboradores de empresa Laurelton Jewelry – Diario Social RD